DIGITALE KLUIS MET VERHALEN UIT DE HAAGSE CREATIEVE SECTOR

het Idee

 

Tijdsbeeld maakt een momentopname van een sector die altijd in beweging is. Waarom? Omdat in een tijdperk waarin vluchtige sociale media de overhand hebben, het goed is om af en toe even stil te staan. Stilstaan om te kijken waar je vandaan gekomen bent, stilstaan om te bedenken wat de toekomst kan brengen. 

 

Elke twee weken verschijnt er een nieuw portret op deze site. Een interview met foto's van een creatieveling aan het begin, middenin of juist aan het eind van zijn/haar loopbaan. We vragen naar het verleden, het heden en de toekomst. De interviews zijn in full-quote, zodat de verhalen rechtstreeks bij de lezer komen. De lezer kan vervolgens zijn eigen lessen trekken uit deze verhalen. 

  

Eens in de zoveel jaar komt Tijdsbeeld terug bij dezelfde creatieven. Heeft degene dromen waar kunnen maken? Waar is hij/zij op dit moment mee bezig? Wat heeft de toekomst in petto?

 

Ken of ben jij iemand met een mooi verhaal? Mail ons via info@tijdsbeeld.nu

 

 

tijdsbeeld op maat

 

Met Tijdsbeeld maken we een momentopname. Nu doen wij dat van de Haagse creatieve sector. Denkt u dat zo'n momentopname kan passen bij uw bedrijf, buurt, vereniging of sector? Mail ons dan op info@tijdsbeeld.nu, dan kijken we graag naar de mogelijkheden. 

 

supplements for ed and pe omega 3 libido levitra sample pack can extenze cause erectile dysfunction as needed erection pills amazon extenze and testerone booster walmart testosterone safe testosterone boosters how can you make your dick big viagra benefits what a penis look like after an enlargement surgery c4 pre workout erectile dysfunction find sex near me why do guys lose their erection during intercourse breast enhancement pill reviews natural ways to boost womens libido about penis growth male testosterone pills over the counter sex drive decrease causes men dexters lab porn comic sex pills marjiuna makes my sex drive high drugs that make you lose sex drive is there surgery to make your penis bigger over the counter erectile dysfunction creams female libido drug fda premature ejaculation pills reviews does sildenafil give you an erection extenze and blood pressure big erection video beast mod male enhancement review male circumcision erectile dysfunction what sex supplement works best for diabetics vitamin healt for erectile dysfunction progene testosterone test kit depression long term erectile dysfunction low sex drive over the counter l4 lesion spina bifida erectile dysfunction depressed man with erectile dysfunction eiffel tower ad for erectile dysfunction gnc mega men testosterone booster reviews does extenze work for stamina how to tell if a guy is horny cock ring silicone erectile dysfunction sti uncut penis problems sexual health clinic near omaha pictures of mens peines 10 best penis enlargement pills 2018 doctors in flordia preaching mens sexual health pfizer medical information sexual trauma health extreme sex ideas memes on sexual health eltire male extra revatio pronounce public sexuality make a man orgasm exosa male enhancement p6 red black stack reviews

Copied!